เครื่องซีลถาด

ชุดของเครื่องปิดผนึกถาดและเครื่องปิดผนึกถ้วย

เครื่องซีลถาดคือเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกด้านบนของภาชนะพลาสติกด้วยม้วนฟิล์มพิมพ์หรือไม่มีแผ่นฟิล์มพิมพ์ ภาชนะบรรจุรวมถึงถาดและถ้วยของรูปร่างใด ๆ (สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมรอบหรือภาชนะที่มีรูปร่างผสมของช่อง)

เครื่องซีลถาดของเรานั้นง่ายกว่ารุ่นทั่วไป เครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศแผนที่

หมวดหมู่ย่อย