เครื่องบรรจุ Parsnips

เครื่องบรรจุพาร์สนิป

แพ็คแผนที่พาร์สนิป

สำหรับบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศแผนที่ในถาดสำเร็จรูป

เครื่องบรรจุลูกชิ้น
เครื่องบรรจุลูกชิ้น