เครื่องบรรจุสูญญากาศ Green Olives

เครื่องบรรจุสูญญากาศมะกอกเขียว

แพ็คสูญญากาศมะกอกเขียว

สำหรับบรรจุสูญญากาศของผลิตภัณฑ์ในถุงสูญญากาศ

เครื่องบรรจุสูญญากาศเนื้อ
เครื่องบรรจุสูญญากาศเนื้อ