เครื่องบรรจุผิวเยื่อทุเรียน

เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศทุเรียน

แพ็คผิวเปลือกทุเรียน

สำหรับชุดสูญญากาศ VSP ในถาดแบบแข็งที่ทำไว้ล่วงหน้า

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว
เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว