เครื่องบรรจุสูญญากาศทุเรียนเยื่อกระดาษ

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศทุเรียน

แพ็คสูญญากาศเยื่อทุเรียน

สำหรับบรรจุสูญญากาศของผลิตภัณฑ์ในถุงสูญญากาศ

เครื่องบรรจุสูญญากาศเนื้อ