เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศเกาลัด

เครื่องบรรจุแผนที่ของเกาลัด thermoforming

Feta แผนที่เกาลัดแพ็ค

สำหรับบรรจุภัณฑ์แผนที่ในถาดบรรจุความร้อน

เครื่องบรรจุภัณฑ์ thermoforming