เครื่องบรรจุแครอท MAP

เครื่องบรรจุแครอท MAP

เครื่องบรรจุแครอท MAP

สำหรับบรรจุภัณฑ์ MAP ในฟิล์มกึ่งแข็งเทอร์โมฟอร์ม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ thermoforming