บลูเบอร์รี่ MAP แพ็คเครื่องซีลถาด

บลูเบอร์รี่ MAP เครื่องบรรจุภัณฑ์

บลูเบอร์รี่ MAP ปิดผนึกถาด

สำหรับบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศแผนที่ในถาดสำเร็จรูป

เครื่องบรรจุลูกชิ้น
เครื่องบรรจุลูกชิ้น